Histori

Tregimi për Zejd Ibën Nufejl

Tregimi për Zejd Ibën Nufejl 1- Abdullah Ibën Umeri radiAllahu anhuma tregon: Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem e takoi Zejdin në fund të luginës Baldah përpara se t’i vinte shpallja hyjnore. Pejgamberit salAllahu alejhi ve sel-lem i sollën ushqim por ai nuk pranoi të hante prej tij. Pastaj ja ofruan Zejdit i cili tha: Unë […]

Iblisi (shejtani) në origjinë është xhind apo engjëll?

Iblisi në origjinë është xhind apo engjëll? Falënderimi i takon Allahut! Iblisi – Allahu e mallkoftë – është prej xhinve. Ai nuk ka qenë ndonjëherë engjëll as edhe për një çast të vetëm. Engjëjt u krijuan fisnikë; ata kurrë nuk e kundërshtojnë Allahun kur Ai i urdhëron të bëjnë diçka, dhe gjithmonë bëjnë atë që […]

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit?

Cilat janë gjërat që Allahu i mësoi Ademit? Falënderimi i takon Allahut! Imam Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) në Tefsirin e tij (1/256), ka thënë duke komentuar ajetin: “Dhe Ai ia mësoi Ademit të gjithë emrat.” El-Bekare 31. “Mendimi më i saktë është se Ai ia mësoi atij emrat e të gjitha gjërave, çfarë janë, […]

A e keni lexuar ndonjëherë këtë hadith madhështor?

Bera Ibën Azib (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) përcjell duke thënë: Dolëm me Profetin (salAllahu alejhi ve sel-lem) për të marrë pjesë në varrimin e njërit prej Ensarëve. Kur arritëm tek varri para se ai të varrosej, i Dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) u ul (përballë Kiblës) dhe ne u ulëm rreth […]

Veçoria e tetë: Shami është vendi i xhamisë së begatë Aksa

Veçoria e tetë: Shami është vendi i xhamisë së begatë Aksa. Njerëzit kudo që kanë banuar në tokë, përveç gjurmëve të banimit kanë lënë edhe gjurmët e kulturës dhe të bindjeve të tyre. Gjëja më e shtrenjtë për besimtarët është besimi, sepse Allahu i Madhëruar ua ka bërë të ditur qëllimin e krijimit të njerëzve, […]

Veçoria e shtatë: Shami është vendi i grumbullimit në dynja dhe në ahiret

Veçoria e shtatë: Shami është vendi i grumbullimit në dynja dhe në ahiret. Allahu i Madhëruar e ka bërë Shamin vendin e grumbullimit të njerëzve në përfundimin e kësaj bote, dhe vendin e grumbullimit të tyre për fillimin e botës tjetër. Jemi njoftuar në Kuran se Meka është nëna e fshatrave, ku thuhet: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا […]

Veçoria e gjashtë: Shami është streha e besimtarëve 

Veçoria e gjashtë: Shami është streha e besimtarëve. Shami, siç u tha edhe te veçoria e dytë, është bërë strehë për besimtarët që nga koha e Ibrahimit kur ai mori rrugën e hixhretit për hir të besimit, i detyruar nga qëndrimi që mbajti ndaj tij populli idhujtar. Fjala Hixhret e cila në gjuhën tonë përkon […]

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur. Përkrahja e Allahut të Madhëruar për robërit e Tij është një tjetër cilësi për të cilën Ai na ka njoftuar. Për shkak të kësaj cilësie Ai është quajtur me emrin En-Nasijr i cili do të thotë Përkrahës apo Mbështetës siç thuhet në Kuran: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ […]