Histori

Veçoria e tetë: Shami është vendi i xhamisë së begatë Aksa

Veçoria e tetë: Shami është vendi i xhamisë së begatë Aksa. Njerëzit kudo që kanë banuar në tokë, përveç gjurmëve të banimit kanë lënë edhe gjurmët e kulturës dhe të bindjeve të tyre. Gjëja më e shtrenjtë për besimtarët është besimi, sepse Allahu i Madhëruar ua ka bërë të ditur qëllimin e krijimit të njerëzve, […]

Veçoria e shtatë: Shami është vendi i grumbullimit në dynja dhe në ahiret

Veçoria e shtatë: Shami është vendi i grumbullimit në dynja dhe në ahiret. Allahu i Madhëruar e ka bërë Shamin vendin e grumbullimit të njerëzve në përfundimin e kësaj bote, dhe vendin e grumbullimit të tyre për fillimin e botës tjetër. Jemi njoftuar në Kuran se Meka është nëna e fshatrave, ku thuhet: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا […]

Veçoria e gjashtë: Shami është streha e besimtarëve 

Veçoria e gjashtë: Shami është streha e besimtarëve. Shami, siç u tha edhe te veçoria e dytë, është bërë strehë për besimtarët që nga koha e Ibrahimit kur ai mori rrugën e hixhretit për hir të besimit, i detyruar nga qëndrimi që mbajti ndaj tij populli idhujtar. Fjala Hixhret e cila në gjuhën tonë përkon […]

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur

Veçoria e pestë: Shami është vendi i besimtarëve të përkrahur. Përkrahja e Allahut të Madhëruar për robërit e Tij është një tjetër cilësi për të cilën Ai na ka njoftuar. Për shkak të kësaj cilësie Ai është quajtur me emrin En-Nasijr i cili do të thotë Përkrahës apo Mbështetës siç thuhet në Kuran: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ […]

Histori e mrekullueshme pendimi – Pjesa e parë

Të nderuar vëllezër! Kur Allahu i Madhëruar flet për shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – thotë: “Pati disa burra prej besimtarëve që ishin të sinqertë në besën që i’a dhanë Allahut. Disa prej tyre e mbajtën fjalën e tyre (e çuan në vend premtimin, duruan në vështirësi dhe ranë […]

A është e vërtetë se gjurmët e anijes së Nuhut janë gjetur para disa kohësh?

Pyetje: A është e vërtetë se gjurmët e anijes së Nuhut janë gjetur para disa kohësh? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar në Kuranin Famëlartë thotë: “Para tyre i ka përgënjeshtruar (shenjat Tona) populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin Tonë (Nuhun), i thoshin “i çmendur”, e pengonin dhe e kërcënonin. Kështu, […]

Shami dhe besimtarët e krishterë

Shami dhe besimtarët e krishterë. (Vijim i temës: Shami është vendi i besimit)  Të krishterët janë pasuesit e Isait -alejhi selam, profetit të fundit të Beni Israilëve i cili u dërgua tek ata për rregullimin e gjendjes pas përkeqësimit të saj. Koha pas Sulejmanit -alejhi selam- dhe para dërgimit të Isait -alejhi selam- ishte kohë […]

A u mbytën të gjitha gjallesat që jetonin në tokë kur Allahu solli përmbytjen e madhe?

Pyetje: A u mbytën të gjitha gjallesat që jetonin në tokë – përveç atyre që qenë me Nuhun në anije – kur Allahu solli përmbytjen e madhe? A mund të konsiderohet kushdo që është në tokë si pasardhës i atyre që ishin në anije (me Nuhun)? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Teksti i qartë i […]