Histori

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt vendeve të Shamit në mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte profetin dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli para murgu, […]

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam)

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam) Takimi  i kësaj dite – në dashtë Allahu – do të jetë rreth një teme të re nga historia e Profetit (alejhi selam) dhe do të trajtojë nëntemat që vijojnë: Nëntema e parë: Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam). Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt […]

Islami në Indi Pjesa e tretë -Kolonizimi i Indisë-

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]

Dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit

vijon nga tema: Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam) Për thënien: “E cila ndriçoi kështjellat e Shamit”. Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Veçimi i Shamit me shfaqjen e kësaj drite është shenjë e stabilitetit dhe përqëndrimin të fesë së tij në vendet e Shamit. Për këtë arsye, Shami […]

Shenjat që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam)

Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam) Takimi ynë i radhës – në dashtë Zoti i Madhëruar  – trajton një pjesë nga historia e të dërguarit tonë Muhamedit (alejhi selam). Në këtë pjesë, i dërguari Zotit na tregon për veten e tij: Një grup njerëzish prej shokëve të Profetit […]

Islami në Indi (Pjesa e dytë)

Pjesa e dytë –India gjatë periudhave të ndryshme kohore të sundimit të myslimanëve-  India kohën e dinastisë Emevite (96-132H) dhe Abasite. Pas largimit të MuhamedbinEl-Kasimit nga India në vitin 96 të hixhretit situata e saj nuk ishte qëndrueshme dhe disa zona u rikthyen në duart e sundimtarëve të hershëm. Në vitin 100 të hixhretit prijësi […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Pjesa e parë -Parathënia dhe Depërtimi i islamit në Indi- Parathënie: India është një gadishull i madh në oqeanin indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin arabët […]

Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam)

Nëntema e dytë: Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam). E para e këtyre ndodhive është; gërmimi i Zem-zemit nga Abdul Mutalibi. Ai që na i tregon këtë histori është sahabiu i nderuar Ali bin Ebi Talib i cili përcjell duke thënë: Abdul Mutalibi (gjyshi i Profetit) ka thënë: Ndërkohë që isha […]