Histori

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit!

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit! Kjo ngjarje flet për historinë e një fëmije të pastër si bora i cili lindi jetim, dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë në fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës. E bëri të shijonte idhtësinë duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Daudit dhe Sulejmanit 1- Allahu i Lartësuar i tregon profetit të tij Muhamedit (alejhi selam) historitë e popujve të mëparshëm me qëllim që zemra e tij të forcohet dhe shpirti i tij të qetësohet. I tregon për adhurimet, durimin e fortë dhe pendimin e tyre, gjëra që […]

Historia e Daudit dhe Sulejmanit

Historia e Daudit dhe Sulejmanit (alejhime selam) Këta dy Pejgamberë ishin nga më të shquarit e Beni Israilëve. Tek këta të dy Zoti i Lartësuar bashkoi Profetësinë dhe pushtetin e madh e të fortë. Daudi (alejhi selam) ishte pjesë e ushtarëve që luftuan krah për krah me Talutin, të cilin njëri nga Profetët e beni […]

Historia e Junusit

Historia e Junusit (alejhi selam) Junusi (alejhi selam) konsiderohet nga pejgamberët më të mëdhenj të Beni Israilëve të cilin Allahu e dërgoi tek banorët e Ninevesë në zonën e Mosulit. Ai i ftoi njerëzit për tek Allahu por ata e refuzuan. Ai e vazhdoi thirrjen e tij, por ata përsëri e refuzuan. Junusi i kërcënoi […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait – Pjesa e dytë

12- Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptian, ndaj kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai i’a pranoi pendimin. 13- Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në […]

Historiku i numrave Indianë dhe Arabë

Historiku i numrave Indianë dhe Arabë. Bota islame sot përdor dy lloje numrash; numrat indianë dhe numrat arabë. Lloji i parë: Numrat Indianë. Numrat indianë nga njëshi deri tek nënta janë: ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩. Këta numra janë përdorur nga Arabët e Lindjes, muslimanët e Azisë Qëndrore dhe së fundi […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij në moshën e rinisë nga ndytësitë e injorancës

Tema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tonë (alejhi selam) nga hisja e shejtanit, dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Tema e dytë: I dërguari ynë udhëton drejt vendeve të Shamit me mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte Profetin (alejhi selam) dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli […]