Biografi

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi. Nuk e di nga kishte ardhur… mbase ishte ngjitur mbi një mal dhe prej atje qe nisur… ose kishte zbritur në një luginë ku ruante bagëtinë. Nuk e di… por di të them se ishte i lodhur, mezi i shkulte hapat dhe me vështirësi e tërhiqte trupin e […]

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit!

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit! Kjo ngjarje flet për historinë e një fëmije të pastër si bora i cili lindi jetim, dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë në fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës. E bëri të shijonte idhtësinë duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e […]

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë -Çlirimi i xhamisë Aksa- Në Sham[1] dhe konkretisht në Palestinë, vend në të cilin banonin një pjesë e familjes së Ibrahimit -alejhi selam- profetit të dalluar për thirrjen në besimin e pastër larg shirkut dhe idhujtarisë, pas ndërtimit të Qabes në Meke është ndërtuar […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e tretë

23-Ajeti Kuranor, ku njëra nga vajzat i drejtohet babait duke i thënë: “O babai im, – tha njëra nga ato të dyja – merre këtë njeri në shërbim! Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët, që dikush mund të marrë në shërbim”. [Kasas 26]. Me anë të këtyre dy cilësive […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e dytë

12-Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptianas dhe kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai ja pranoi pendimin. 13-Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në tokë, edhe […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e parë

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam) 1-Në këtë histori, mësojmë butësinë dhe mëshirën e Zotit ndaj nënës së Musait, kur e frymëzoi në atë mënyrë me të cilën e shpëtoi djalin e saj. Pa harruar dhe përgëzimin që Zoti i dha asaj se do t’ia kthente të birin, premtim i […]

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam)

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam) Për Musain, birin e Imranit dhe vëllanë e tij (alejhima selam) Zoti i Lartësuar ka përmendur histori shumë të gjatë. Në shumë pjesë të librit fisnik, ndodhia e Musait është trajtuar me stile (letrare) të ndryshme, disa herë në formë të shkurtuar, e herë të tjera me histori […]