Biografi

Respekti për dijen dhe dijetarët!

Respekti për dijen dhe dijetarët! Ibn Hazmi – Allahu e mëshiroftë – ka qenë një nga dijetarët më të mëdhenj të botës islame, sa me atë shpesh krahasohet shejhu i Islamit Ibn Tejmije – Allahu e mëshiroftë . Ibn Hazmi ka jetuar në Andaluzi (Spanja e sotme) e cila në atë kohë ishte skaji më […]

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi

Gjyshi i Profetit (alejhi selam), Abdul Mutalibi. Nuk e di nga kishte ardhur… mbase ishte ngjitur mbi një mal dhe prej atje qe nisur… ose kishte zbritur në një luginë ku ruante bagëtinë. Nuk e di… por di të them se ishte i lodhur, mezi i shkulte hapat dhe me vështirësi e tërhiqte trupin e […]

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit!

Ngjarja që flet për njeriun më të mirë të njerëzimit! Kjo ngjarje flet për historinë e një fëmije të pastër si bora i cili lindi jetim, dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë në fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës. E bëri të shijonte idhtësinë duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e […]

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë -Çlirimi i xhamisë Aksa- Në Sham[1] dhe konkretisht në Palestinë, vend në të cilin banonin një pjesë e familjes së Ibrahimit -alejhi selam- profetit të dalluar për thirrjen në besimin e pastër larg shirkut dhe idhujtarisë, pas ndërtimit të Qabes në Meke është ndërtuar […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait – Pjesa e tretë

23– Ajeti Kuranor ku njëra nga vajzat i drejtohet babait të saj duke i thënë: “O babai im, – tha njëra nga ato të dyja – merre këtë njeri në shërbim! Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët që dikush mund të marrë në shërbim”. [Kasas: 26] Me anë të […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait – Pjesa e dytë

12- Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptian, ndaj kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai i’a pranoi pendimin. 13- Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në […]

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait – Pjesa e parë

Dobi dhe mësime të përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! 1- Në këtë histori mësojmë butësinë dhe mëshirën e Zotit ndaj nënës së Musait, kur e frymëzoi në atë mënyrë me të cilën e shpëtoi djalin e saj. Pa harruar dhe përgëzimin që Zoti i dha asaj se do t’ia kthente të birin, premtim […]

Historia e Musait dhe Harunit

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam). Për Musain, të birin e Imranit dhe vëllanë e tij (alejhima selam), Zoti i Lartësuar ka përmendur një histori shumë të gjatë. Në shumë pjesë të librit fisnik ndodhia e Musait është trajtuar me stile (letrare) të ndryshme. Disa herë në formë të shkurtuar, e herë të tjera […]