Biografi

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij në moshën e rinisë nga ndytësitë e injorancës

Tema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tonë (alejhi selam) nga hisja e shejtanit, dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Tema e dytë: I dërguari ynë udhëton drejt vendeve të Shamit me mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte Profetin (alejhi selam) dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli […]

Disa veçori të Shamit – Xhamia e begatë e Aksas –

Disa veçori të Shamit.  Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksas. Në Sham ndodhet xhamia e begatë e Aksas, ose ndryshe Bejtul-Makdis. Ajo gjendet në Palestinë në qytetin e vjetër “Ilija” ose ndryshe “El-Kuds” siç i thonë myslimanët, ose ndryshe “Jerusalem” siç njihet nga bota e krishterë. Emrat e xhamisë së Aksas dhe kuptimet […]

Islami në Indi – Kolonizimi i Indisë (Pjesa e tretë)

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj, ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre, mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]

Dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit

Vijon nga tema: Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam). Për thënien “E cila ndriçoi kështjellat e Shamit”, Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Veçimi i Shamit me shfaqjen e kësaj drite është shenjë e stabilitetit dhe përqëndrimin të fesë së tij në vendet e Shamit. Për këtë arsye, […]

Shenjat që u shfaqën në natën e lindjes së Profetit

Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam). Takimi ynë i radhës – në dashtë Zoti i Madhëruar – trajton një pjesë nga historia e të dërguarit tonë Muhamedit (alejhi selam). Në këtë pjesë, i dërguari Zotit na tregon për veten e tij duke thënë: “Një grup njerëzish prej shokëve […]

Islami në Indi (Pjesa e dytë)

India gjatë periudhave të ndryshme kohore të sundimit të myslimanëve! – Pjesa e dytë – India në kohën e dinastisë Emevite (96-132H) dhe Abasite. Pas largimit të Muhamed bin El-Kasimit nga India në vitin 96 të hixhretit situata e saj nuk ishte e qëndrueshme dhe disa zona u rikthyen në duart e sundimtarëve të hershëm. […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Parathënia dhe depërtimi i islamit në Indi – Pjesa e parë. Parathënie: India është një gadishull i madh në Oqeanin Indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin […]