Ky ishte Muhamedi i dërguari i Allahut

May 8, 2017

Injorancë dhe padrejtësi, përçarje dhe shkëputje lidhjesh farefisnore, idhujtari dhe humbje.

Kjo ishte gjendja që jetonin njerëzit në kohën e injorancës.

Allahu lejoi lindjen e një agimi të ri dhe një drite që do t’i shuante të gjitha këto errësira. Ajo ishte ardhja e Muhamedit, të Dërguarit të Allahut.

Zoti i e cilësoi atë (Muhamedin) duke thënë: “Ti je me virtyte madhore.” | Kalem: 4 |

Tek ai tuboi të gjitha virtytet e plota dhe cilësitë e larta të cilat nuk mund t’i arrijë askush nga njerëzit. Është vërtetuar se ai (Muhamedi)  ishte njeriu më i logjikshëm, më bujari në shpirt, më zemërgjeri dhe më i turpshmi se kushdo tjetër.

Ishte i njohur për trimërinë, asketizmin ndaj kësaj bote dhe modestinë e tij. E ndihmonte familjen, i qepte vet rrobat dhe i shërbente vetes së tij.

Ai i vizitonte muslimanët dhe jomuslimanët, u shkonte në vizitë të sëmurëve dhe i ftonte në çdo gjë të mirë, i sinqertë në fjalë, i palëkundur në parime. Ishte njeriu më i drejtë dhe më i mëshirshmi ndaj të vobektëve.

I arsyeshëm dhe i drejtë me gratë dhe fëmijët derisa mëshira e tij i përfshinte edhe kafshët.

 Shumë nga jo muslimaët janë shprehur me superlativa ndaj tij.

Gjermani Johann Goethe është shprehur duke thënë: Ne banorët e Europës me të gjitha njohuritë tona, nuk kemi mbërritur akoma aty ku shkoi Muhamedi.

Ndërsa Anglezi George Bernard Shaë është shprehur duke thënë: Bota e ka mëse të nevojshme që të ketë një njeri që mendon (logjikon) si Muhamedi.

Ndërsa Tolstoi, letrari i njohur botëror, ka thënë: Legjislacioni i Muhamedit do të udhëheq botën sepse ai përputhet plotësisht me logjikën dhe urtësinë.

T’i dalim në ndihmë Profetit:

Le të njohim vlerat dhe pozitën e tij.

Le të përhapim tek njerëzit virtytet dhe moralet e tij.

Le të ndjekim rrugën dhe të zbatojmë urdhërat e tij.

T’i dalim në mbrojtje legjislacionit të tij dhe të largojmë sa të mundemi dyshimet.

Nëse i Dërguari i Allahut nuk do të posedonte asnjë mirësi veç faktit se ai ishte ndërmjetësi në mbartjen e shpalljes nga Allahu për tek robërit e Tij, si dhe njohja që u bëri njerëzve me Të, vetëm kjo do të ishte një vlerë e paçmueshme dhe e gjithë bota do të duhej ta falënderonte dhe e gjithë njerëzia ta shpërblente.

Jetoi gjatë gjithë jetës që umetit të tij t’i përcillte mirësitë dhe nuk u mjaftua me këtë, por iu lut Allahut që të ndërmjetsojë për ta në ditën e gjykimit.

Të vërtetën ka thënë Allahu i Lartësuar: “Dhe Ne nuk të kemi dërguar ty (o Muhamed) veçse si mëshirë për botët.” | Enbija: 107 |

Përktheu: Fatjon Isufi

Loading...