Histori

Lindja dhe fëmijëria e Profetit

Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam). Takimi  i kësaj dite – në dashtë Allahu – do të jetë rreth një teme të re nga historia e Profetit (alejhi selam) dhe do të trajtojë nëntemat që vijojnë: Nëntema e parë: Lindja dhe fëmijëria e Profetit (alejhi selam). Nëntema e dytë: I dërguari ynë udhëton drejt […]

Islami në Indi – Kolonizimi i Indisë (Pjesa e tretë)

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj, ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre, mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]

Dritë e cila ndriçoi kështjellat e Shamit

Vijon nga tema: Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam). Për thënien “E cila ndriçoi kështjellat e Shamit”, Ibn Kethiri (Allahu e mëshiroftë) thotë: Veçimi i Shamit me shfaqjen e kësaj drite është shenjë e stabilitetit dhe përqëndrimin të fesë së tij në vendet e Shamit. Për këtë arsye, […]

Shenjat që u shfaqën në natën e lindjes së Profetit

Shenjat e mëdha që u shfaqën natën e lindjes së Profetit (alejhi selam). Takimi ynë i radhës – në dashtë Zoti i Madhëruar – trajton një pjesë nga historia e të dërguarit tonë Muhamedit (alejhi selam). Në këtë pjesë, i dërguari Zotit na tregon për veten e tij duke thënë: “Një grup njerëzish prej shokëve […]

Islami në Indi (Pjesa e dytë)

India gjatë periudhave të ndryshme kohore të sundimit të myslimanëve! – Pjesa e dytë – India në kohën e dinastisë Emevite (96-132H) dhe Abasite. Pas largimit të Muhamed bin El-Kasimit nga India në vitin 96 të hixhretit situata e saj nuk ishte e qëndrueshme dhe disa zona u rikthyen në duart e sundimtarëve të hershëm. […]

Islami në Indi (Pjesa e parë)

Parathënia dhe depërtimi i islamit në Indi – Pjesa e parë. Parathënie: India është një gadishull i madh në Oqeanin Indian, në jug dhe juglindje të vargmaleve të Himalajës, laget nga deti Arab në jugperëndim dhe nga deti Bengal në juglindje. Emri i tij është marrë nga lumi Indus në verilindje të gadishullit të cilin […]

Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit

Nëntema e dytë: Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam). E para: Gërmimi i Zemzemit nga Abdul Mutalibi. Ai që na i tregon këtë histori është sahabiu i nderuar Ali bin Ebi Talib, i cili përcjell duke thënë: Abdul Mutalibi (gjyshi i Profetit – alejhi selam) ka thënë: Ndërkohë që isha duke […]

Gjendja e Mekës para dërgimit të Profetit

Ngjarjet (ndodhitë) e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam). Ky kapitull përmban dhe trajton nëntemat e mëposhtme: Nëntema e parë: Gjendja e Mekës para dërgimit të Profetit (alejhi selam). Nëntema e dytë: Ndodhitë e mëdha që paraprinë lindjen e Profetit (alejhi selam). Nëntema e tretë: Mësime, këshilla dhe dobi. *** Nëntema e parë: […]