Historia e Të Dërguarit

April 26, 2010

Ligjërues Amër Ahmesula

Mësimi i parë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-1.mp3[/podcast]

Mësimi i dytë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-2.mp3[/podcast]

Mësimi i tretë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-3.mp3[/podcast]

Mësimi i katërt

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-4.mp3[/podcast]

Mësimi i pestë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-5.mp3[/podcast]

Mësimi i gjashtë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-6.mp3[/podcast]

Mësimi i shtatë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-7.mp3[/podcast]

Mësimi i tetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-8.mp3[/podcast]

Mësimi i nëntë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-9.mp3[/podcast]

Mësimi i dhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-10.mp3[/podcast]

Mësimi i njëmbëdhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-11.mp3[/podcast]

Mësimi i dymbëdhjetë

[podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-12.mp3[/podcast]

Dosje: , ,

Loading...