Pastaj, atë Ditë, do të pyeteni për mirësitë

Një miliard e treqind milion ton ushqime tjetërsohen çdo vit në koshe mbeturinash. Kjo është e barazvlefshme me 1/3 e të gjithë ushqimit që prodhohet në botë. E gjithë kjo, shkakton një humbje të madhe ekonomike që llogaritet të jetë 750 milion dollarë në çdo vit. Këtë e ka pohuar Organizata e Kombeve të bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë. Kjo ndodh në një kohë kur ekzistojnë 870 milionë njerëz të urtir në çdo ditë.

Të vërtetën kanë thënë: Nuk kam parë shpërdorim, e të mos jet në anën tjetër një e drejtë e humbur. Në një kohë kur vdesin me dhjetra mijë fëmijë për shkak të mungesave në ushqime, shohim se një shtet i vetëm perëndimor, hedh ushqim në mbeturina, në koston e 19 milionë dollarëve  gjatë një viti. Ose një shtet tjetër perëndimor që shpërdoron 100 ton domate, në një manifestim vjetor që njihet ndryshe: Manifestimi i goditjeve me domate.

Në studimin që ka bërë një Kompani eksperte është vënë re se 80% e mbeturinave që hidhte një shtet Arab, përbëhej nga ushqimet.

Allahu i Lartësuar thotë: “Hani dhe pini, por mos shpërdoroni, vërtet Ai nuk i do shpërdoruesit.”

Prandaj, le të angazhohemi pas këtij problemi para se të kthehemi dhe të përfundojmë në gjendjen e shpërdoruesve.

Shumë shtete njiheshin për mirësitë, luksin dhe shpërdorimin e tyre, por ditët ndryshuan dhe gjendja u kthye ne uri dhe skamje. Le të tregojmë kujdes dhe të jemi të matur në ushqimin tonë dhe të konsumojmë aq sa kemi nevojë.

Nëse mbetet diçka (nga ushqimi) le ta ruajmë dhe ta konsumojmë në kohë tjetër, ose tua japim njerëzve në nevojë pasi që ta kemi ambalazhuar. Por nëse ushqimi nuk është më i vlefshëm për konsum, atëherë ta grumbullojmë në një arkë dhe të ushqejmë shpendët apo bagëtitë. Profeti (alejhi selam) thotë: “Sepse (mirësia) ndaj çdo gjëje të gjallë shpërblehet.” [Muttefekun alejhi].

Le të kujtojmë vazhdimisht fjalën e Allahut të Lartësuar që thotë: “Pastaj, atë Ditë, do të pyeteni për mirësitë (e kësaj bote)!” [Tekathur 8].

Përagatiti: Zad Group

Përktheu: Fatjon Isufi