Të Mësojmë Bazat e Besimit

Botues: Udha e Besimtarëve, 2015

Lavdërimi i Takon Allahut për emrat e Tij të bukur, cilësitë e Tij të përsosura dhe për mirësitë e Tij të shumta.

Paqja dhe lavdërimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin, i cili u dërgua si mëshirë për mbarë botët.

Ky libërth përmbledh çështjet më të rëndësishme të fesë, bazat e besimit, të cilat duhet të njihen nga të gjithë. Libërthin e kam përpiluar në trajtën e pyete-përgjigjeve sepse kjo mënyrë është më e qartë për t’u kuptuar, me e lehtë për të përvetësuar dhe njëherazi për t’ua mësuar atë të tjerëve.

Dosje:

Loading...