Author: Abdul Hamid bin Jahja el Haxhurri

Detyrimet e robërve ndaj Allahut të madhëruar dhe të Dërguarit të Tij

E drejta e Allahut ndaj roberve te Tij Allahu subhanehu ue teala (i Pa te meta e i Lartesuar) i krijoi krijesat vetem qe ta adhurojne Ate (te vetem e te pashok): “Dhe Unë (Allahu) nuk i krijova xhindet dhe  njerëzit, veçse që ata duhet të më adhurojnë vetëm Mua.”{Dharijate, 56} “Dhe me të vërtetë […]