Author: Dr. Salih Ibn Abdulaziz

Nëse kërkon lumturinë – 2 –

Gjashtë shtyllat që duhen besuar janë: 1-  Besimi në Allahun, Një të Vetëm, pa shok dhe ortak. Që njeriu të besojë se vetëm Allahu i Lartësuar është Krijuesi i kësaj Gjithësie me gjithë çka në të, dhe se vetëm Ai vepron në të si të dojë. Përderisa është kështu, atëherë adhurimi duhet të bëhet vetëm […]

Nëse kërkon lumturinë – 1 –

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. “Lumturia” është synimi kryesor drejt të cilit, për ta fituar, vrapon kushdo që ndodhet në tokë. Mendimtarët, poetët, filozofët dhe mjekët, janë përpjekur t’i japin një kuptim lumturisë, duke kërkuar shkaqet që e sjellin atë dhe largojnë brengat. Dhe në të vërtetë, alternativat që ata paraqesin, nuk të […]