Author: Shejh Muhamed Alij Ferkus

Gjykimi i shërbimit të bashkëshortes ndaj bashkëshortit

Lëvdatat dhe falënderimet janë për Allahun, Zotin e botërave. Salavatet dhe selamet janë për atë i cili u dërgua si mëshirë për të gjithë njerëzimin, si dhe mbi familjen, shokët dhe vëllezërit e tij(muslimanë) deri në ditën e Gjykimit. E më pas: Allahu ka pohuar të drejta për secilin nga bashkëshortët kundrejt njëri tjetrit , […]