Fshehja e urrejtjes

April 12, 2014

“Nëse urren një person për arsye se të bën keq, mos ia shfaq urrejtjen, sepse kjo e vë atë në lëvizje që të bëjë kujdes prej teje, i bën thirrje për duel dhe kështu e nxit që ta teprojë në luftën dhe ngritjen e kurtheve kundër teje, por duhet t’i shfaqësh të mirën nëse ke mundësi, të tregohesh bamirës me të sa të mundesh, derisa të thyesh armiqësinë e tij me turpin ndaj urrejtjes tënde. Nëse nuk ke mundësi të veprosh kështu, atëherë qëndro larg tij me të mirë, pa i shfaqur atë që e lëndon dhe kur të dëgjosh prej tij një fjalë të keqe, ktheje përgjigjen me fjalë të mira, sepse ato janë më të forta në mbylljen e gojës.”

[Ibn Xheuzi].

Loading...