Si ngrihet shteti Islam

December 19, 2013

Shejh Albani, rahimehullah, ka thene:

O vellezerit tanë! Ne duhet te ngjallim nje shoqeri islame para se të mendojmë për të ngritur një shtet islam. Kjo është një pikë që shpeshherë anashkalohet apo që shumë thirrësa muslimanë janë të shkujdesur në lidhje me të. Shteti Islam nuk mund te ngrihet në një shoqeri mohuese apo pothuajse e tillë apo në një shoqeri të shthurur. Shteti islam ngrihet ne nje tokë islame, në një shoqeri islame, e cila nuk mund te formohet dhe ngrihet ndryshe veçse nepermjet dy parimeve të rëndesishme: Tesfijeh (Delirje) dhe Terbijeh (Edukim).

— Silsiletul Huda uen-Nur, nr. 489

Loading...