floriri

A është e lejuar që burrat të mbajnë ora ose syze të lara apo me ngjyrë floriri?

Pyetje: A është e lejuar që burrat të mbajnë ora ose syze të lara apo me ngjyrë floriri? Përgjigje: Ngjyra e florinjtë nuk merr dispozitën e florirt. Për këtë arsye, syzet ose orët e lara në flori nuk mund të quhen të florinjta. Pra nuk janë të ndaluara që ti mbajnë burrat, por nuk e […]