Namazi i Vitrit

Namazi i Vitrit

Gjykimi dhe mirësia e tij.  Vitri është sunet i fortë për të cilin ka nxitur Profeti (alejhi selam). Transmetohet nga Aliu radiallahu anhu se ka thënë: “Vitri nuk është i formës së prerë si namzet farz, por e ka ligjësuar Profeti alejhi selam dhe ka thënë: Allahu është tek dhe e do të qenurit tek, […]