Çfarë i siguron këtij ummeti vazhdimësinë?

November 29, 2016

Çfarë i siguron këtij ummeti vazhdimësinë?

“Sot – me mjetet moderne teknologjike të hulumtimit – është e lehtë për njeriun që të gjejë përgjigje për pyetjet që has, thjesht duke vendosur pyetjen, apo një fjalë, nëpër programet e reja që gjenden në internet, apo nëpërmjet programeve të specializuara…
Ky është hulumtimi (studimi), por qëndrueshmëria (vazhdimësia) e ummetit nuk lidhet me vazhdimësinë e studimit, por me vazhdimësinë e dijetarëve.
Prandaj unë gjithëmonë frikësohem, ashtu siç frikësohen edhe të tjerë veç meje, nga shikimi i asaj për të cilën ka njoftuar Profeti – sal lall llahu alejhi ue sel lem – (siç transmeton Bukhari në ‘Të Saktin e vet’) : “Allahu nuk e largon këtë dije duke e marrë atë prej njerëzve, por e largon atë me vdekjen e dijetarëve, derisa të mos mbetet më asnjë dijetar dhe njerëzit pastaj marrin për të parë (prijësa në dije), disa koka injorantësh, të cilët pyeten dhe japin fetva pa dije, kështu që humbasin vet, i humbasin edhe të tjerët.”

Shejkh Salih al esh Shejkh, Allahu e ruajtë
Emin Bilali

Loading...