Cilat janë qëllimet e vizitës së varrezave?

Në vizitën e varreve janë për qëllim dy gjëra:

1- Të përfitojë vizituesi me përmendjen e vdekjes dhe të vdekurve dhe se përfundimi i tyre është ose për në xhenet ose për në zjarr. Ky është qëllimi i parë nga vizita siç tregojnë hadithet e përmendura më lart.

2- Përfitimi i të vdekurit dhe bërja mirë atij me selamin që i çon, lutjen, kërkimin falje për të dhe kjo është e veçantë për myslimanin.

Transmetohet nga Aishja -radiallahu anha- se ka thënë: “Profeti -alejhi selam- sa herë që ishte nata e saj ai dilte në fund të natës në beki’[1] dhe thoshte: Selamu alejkum shtëpia e njerëzve besimtarë! Ju erdhi juve ajo që ju premtohej, për nesër jeni afatizuar, dhe ne në dashtë Allahu juve do tju pasojmë, o Allah fali banorët e beki’së”[2].

Po nga ajo në hadithin e saj të gjatë transmetohet se ka thënë: “Si tu them atyre o i dërguar i Allahut? Ai tha: Thuaj: Selami (paqja) qoftë mbi banorët e varreve nga besimtarët dhe myslimanët dhe Allahu i faltë të parët prej nesh dhe të vonët, e ne të dashtë Allahu do tju pasojmë”[3].

Transmetohet nga Burejde -radiallahu anhu- se ka thënë: “Profeti -alejhi selam- i mësonte ata kur dilnin tek varrezat, ata thonin: Es-selamu alejkum (paqja qoftë mbi ju) o banorë të varreve nga besimtarët dhe myslimanët dhe ne në dashtë Allahu do tju pasojmë, lus Allahun për ne dhe ju falje”[4].

Përktheu Teuta Xeka

[1]Emër vendi ku ishin varrezat.

[2] E transmeton Muslimi.

[3]E transmeton Muslimi.

[4]E transmeton Muslimi.(u përmendën edhe më lart).