Gjykimi i festimit të ditëlindjes së Profetit

November 15, 2018

Cili është gjykimi për festimin e ditëlindjes së Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Festimi i ditëlindjes së Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) konsiderohet risi (bidat në fe) dhe nuk lejohet të veprohet. Nëse festimi i saj do ishte diçka e mirë, atëherë do e kishin vepruar atë sahabët (radijAllahu anhum).

 

“Fetaua suvalun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...