Duaja kur bie shi

November 28, 2022

Transmeton Buhariu me nr. 974 nga Aishja radijAllahu anha, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur shikonte shiun thoshte: “Allahumme sajjiben nafian – O Allah! Bëje shi të dobishëm!”
Shpjegim i përgjithshëm: Përderisa shiu është i dobishëm ose i dëmshëm, ishte prej traditës së Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem se kur shihte shiun i lutej Allahut të Lartësuar që ta bënte atë të dobishëm dhe jo të dëmshëm.

Dobitë që përfitohen nga hadithi:

E para: Pëlqyeshmëria e thënies së kësaj lutjeje kur bie shi.
E dyta: Vetëm njerëzit e prishur nuk u frikësohen të papriturave/ kurtheve të Allahut.
E treta: Kujdesi maksimal i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në mësimin e umetit të tij.
E katërta: Shiu mund të jetë i dobishëm kur është mëshirë nga Allahu i Madhëruar dhe i dëmshëm kur është dënim.
E pesta: Sa herë që shtohet dhe forcohet besimi i njeriut, atij i shtohet edhe frika ndaj Allahut të Lartësuar.

 

Unejs Sheme

Dosje: ,

Loading...