Ëndrrat e mira dhe të këqija

January 6, 2022

Ëndrrat e mira dhe të këqija.

Ibën Haxheri ka thënë: Përmbledhje e edukatës së ëndrrës së mirë janë tre gjëra:
1. Të falënderojë Zotin për të.
2. Të gëzohet dhe të jetë optimist.
3. T’a tregojë atë por vetëm atyre që do dhe jo atyre që urren.

Përmbledhje e edukatës së ëndrrës së keqe janë katër gjëra:
1. T’i kërkojë mbrojtje Allahut nga sherri i saj.
2. T’i kërkojë mbrojte Allahut nga shejtani i mallkuar.
3. Të pështyjë lehtë në të majtë tre herë kur zgjohet.
4. Të mos i’a tregojë askujt.

Mirandi Shehaj

Loading...