Këshillë për lumturinë!

October 24, 2015

Shejh Ebu Islam Salih bin Taha (Allahu e ruajttë!) thotë: Shejhut tone (Albanit) i thame: O shejhu yne, na keshillo. Tha (Allahu e meshirofte!): “Ju keshilloj per dije të dobishme dhe vepra të mira. Dija e dobishme eshte “Allahu ka thene”, “I Dërguari i Tij ka thënë” dhe “sahabet kanë thënë”. Ndërsa vepra e mirë është ajo që bëhet sinqerisht për Allahun dhe në përputhje me Sunetin”.

Prandaj o ju muslimane, kush e do lumturinë e dynjasë dhe botës tjetër, atëherë le të merret me dijen e dobishme dhe veprat e mira.

Dija e dobishme e ngrë personin në dynja dhe në botën Tjeter. Ndërsa vepra e mirë, e afron personin tek mëshira e Allahut.

Ebu Islam Salih Taha (Allahu e ruajtë)

Përktheu Unejs Sheme

Loading...