Lutja më madhështore!

October 19, 2020

Shejhul islam Ibën Tejmijeh (rahimehullah) ka thënë:
Lutja më madhështore, më e dobishme dhe më e përkryer, është lutja që bëhet gjatë recitimit të sures Fatiha: “Udhëzona në rrugën e drejtë! Në rrugën e atyre që u ke dhënë mirësi e jo në të atyre me të cilët Ti je i zemëruar, e as në të atyre që janë të humbur.”
Nëse Zoti të udhëzon në rrugën e Tij, t’a lehtëson kryerjen e adhurimeve ndaj Tij dhe distancimin nga mëkatet, atëherë ke shpëtuar nga e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër.

Mexhmu’al Fetawa 1/83

Dosje: ,

Loading...