Përkufizimi i agjërimit

April 13, 2020

Përkufizimi i agjërimit

Shejh Salih el Usajmij (Allahu e ruajtë) thotë: Agjërimi në termonologjinë fetare përkufizohet:

”Ndalimi me nijet nga gjërat të cilat e prishin agjërimin për një kohë të përcaktuar.”

Gjërat të cilat e prishin agjërimin si p.sh.; ngrënia, pirja dhe çfarë është në kontekstin e tyre, marrëdhënia seksuale e burrit me gruan e tij etj.

Koha e përcaktuar: Koha mes daljes së agimit të dytë (i vërteti) dhe perëndimit të diellit.

Shpjegimi i librit: ”Vlera e agjërimit të Ramazanit dhe namazit të natës”, i Shejh bin Bazit.

Anis Agovi

Loading...