Nderimi i muslimanit pasi ndërron jetë

August 7, 2017

Pyetje: Deri ku arrin shenjtëria e muslimanit që ka ndërruar jetë? A ka shenjtëri për të në fenë Islame që duhet të mos nëpërkëmbet?

Përgjigje: Është transmetuar nga i dërguari i Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të, siç thuhet në dy librat e saktë se ai ka thënë: “Vërtetë gjaku, pasuria dhe nderi juaj janë të shenjta, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë, ky muaj dhe ky vend.”

Kjo ka ndodhur kur Profeti, alejhi selam, ka mbajtur fjalimin e ditës së kurban Bajramit pikërisht në haxhin e lamtumirës. Ndaj, pasuria e muslimanit që ka ndërruar jetë dhe nderi i tij përfshihen në këtë fjalim të përgjithshëm.

Në përgjigjen e mësipërme kemi përmendur argumente që tregojnë se shenjtëria e muslimanit pasi ndërron jetë ka të njëjtin gjykim sikur të jetë i gjallë.

Suksesi vjen vetëm me ndihmën e Allahut! Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhamed, mbi familjen dhe pasuesit e tij!

Komisioni i përhershëm i kërkimeve akademike dhe fetvave:

Kryetar: Abdulaziz ibn Baz

Nënkryetar: Abdurrezak Afifi

Anëtar: Abdullah ibn Kaud

Anëtar: Abdullah ibn Gudejan

Përktheu: Ylli Rama

Dosje:

Loading...