Vizita e të sëmurit

Vizita e të sëmurit

Vizita e të sëmurit Transmetohet nga Ebu Musa Esharij -radiallahu anhu- se ka thënë: Profeti -salallahu alejhi ue selem- ka thënë: “Ushqeni të uriturin, vizitoni të sëmurin dhe lironi skllavin”[1]. Transmetohet nga Ebu Hurejra -radiallahu anhu- se ka thënë: Kam dëgjuar profetin -alejhi selam- : “Obligimet e myslimanit ndaj myslimanit janë pesë: Kthimi i selamit, […]