Telegrami i shejh Abdulaziz bin Bazit drejtuar udhëheqësit Sirian

February 16, 2012

Në fillim të vitit 1980 shejh Ibn Bazi në statusin e  Kryetarit të Bordit të Lartë Drejtues të Universitetit Islamik në Medine i drejtoi këtë mesazh udhëheqësit të sistemit sirian të asaj kohe, i cili ishte pjellësi i birit të tij biologjik dhe ideologjik. Në të thuhej:

Bordi i Lartë Drejtues i Universitetit Islamik, i mbledhur në Medine, me praninë e dijetarëve të Botës Islame, elita e mendimtarëve të kësaj bote, po ndjek me shqetësimin më të madh atë që ka ndodhur dhe po ngjet në Sirinë muslimane: Ekzekutime, torturime, përndjekje e muslimanëve të cilët kërkojnë gjykimin me ligjin e Allahut në shoqërinë ku jetojnë. E gjithë kjo në kuadrin e ngjarjeve të ndodhura në qytetin Haleb e cila u përcoll nga kanalet mediatike dhe mediat e shkruara arabe apo botërore, nën mbulimin e rreptë të partisë në pushtet.

Këto ngjarje të cilat vijnë si pasojë e vuajtjeve dhe vështirësive që vuajnë pjesa dërrmuese e popullsisë, si pasojë e përdhosjes së vlerave në të gjitha fushat e jetës, në mënyrë të vazhdueshme cdo ditë. Gjithashtu kjo ka ardhur si pasojë e përcarjes dhe përkatësisë të klanizmit sektar. Ajo që kërkohet është eleminimi i shkaktarëve themelorë të kësaj sprove dhe jo të thellohen këto faktorë. Gjithashtu shteti duhet të inkurajojë të rinjtë e ciltër ndaj fesë dhe umetit të tyre, duhet të ndalojë menjëherë masat shtrënguese që ndërmerren ndaj tyre, të ndërpriten sjelljet cnjerëzore ndaj të burgosurve, ashtu që të mos i jepet shans intrigave cifute që të gjejnë zbatim në rradhët e muslimanëve. Në këtë mënyrë sigurohet uniteti kombëtar, përfitimi nga të gjitha potencialet e mundshme të dobishme në kuadrin e ekzistencës dhe përcaktimit vendimtar në raport me armikun që është në pritë, duke shpresuar nga Siria muslimane e mirënjohur për autencitetin e saj të lashtë në vlera, që të luajë rolin e saj pa asnjë mangësi, në luftën kundra armiqve të Islamit, duke qenë kjo dicka e kërkuar në mënyrë këmbëngulëse. E ritheksoj këtë aspekt pas ngjarjeve të ndodhura nga bandat cifute, mëngjes dhe mbrëmje në jug të Libanit, për qëllime të mirënjohura.

Bordi i Lartë drejtues i Universitetit Islamik në Medineh shpreh keqardhjen e tij më të thellë për atë që po ndodh në këtë vend të shtrenjtë, për derdhjen e gjakut të atyre që kërkojnë atë që është detyrë e cdo qeverie që beson në Allahun dhe të Dërguarin e Tij:Gjykimin me sheriatin e Allahut, kthimin tek faktorët që dikur e bënin këtë umet të ishte autoritar, i fortë, atëherë kur i ofroi botës civilizmin më të lartë që kishte njohur njerëzimi.

Bordi i Lartë drejtues i Universitetit Islamik në Medineh shpreh habinë më të madhe kur një kërkesë e tillë  në një vend islam me lashtësi, konsiderohet krim i cili duhet të ndëshkohet me arrestime,tortura dhe vrasje, madje duke mos iu lejuar të akuzuarit asnjë lloj hapësire për të zbuluar dhe mbrojtur të vërtetën. Ne u kërkojmë juve dhe cdo sundimatri përgjegjës në të gjitha vendet arabe dhe islame, që t`i tubojnë rradhët e tyre rreth fjalës së Allahut, të zbatojnë sheriatin e Tij, të përgatiten në mënyrën e duhur, të mbledhin forcat nën strehën e akides islamike, duke e bërë të dashur dëshirën për luftë, përpjekje dhe martirizim, duke qenë kjo rruga e fitores dhe shpëtimit.

“Allahu është Triumfuesi në cdo cështje, pavarësisht se shumica e njerëzve nuk e dinë këtë”
Allahu na dhëntë sukses për bindje ndaj Tij dhe na orientoftë në vepra të dobishme për njerëzit dhe atdheun.

Abdulaziz bin Baz
Kryetari i Bordit të Lartë drejtues të Universitetit Islamik në Medineh

Përktheu Shuajb Rexha

Loading...