VEÇORITË E PROFETIT TONË

VEÇORITË E PROFETIT TONË
-Është lajmëtari i fundit nga ana hyjnore për njerëzimin dhe është vula e mbarë Profetëve dhe i fundit prej tyre.
-Mesazhi i tij është universal për mbarë popujt e botës dhe për të dyja krijesat e përgjegjshme,njerëzit dhe xhinët.
-Nuk ndërroi jetë derisa triumfoi mbi kundërshtarët e tij.
-E ftoi Allahu pranë Tij në qiellin e shtatë sa ishte  gjallë në këtë jetë dhe atje ai komunikoi me Allahun e Lartmadhëruar drejtpërdrejtë pas perdes.
-Iu dha mrekullia e ndarjes së hënës më dyshë në prani të kundërshtarëve të tij.
-Pështyma e tij ishte kurim për të sëmurët.
-E përshëndetën atë gurët dhe deveja.
-Vajtoi për të më zë të lartë trungu i një palme në prani të një turme të madhe njerëzish.
-Do të jetë i pari që do të dalë nga toka Ditën e Ringjalljes.
-Do të jetë udhëheqësi i gjithë njerëzimit në Ditën e Gjykimit dhe ndërmjetësuesi i tyre për hapjen e llogarisë.
-Në dorën e tij në Ditën e Gjykimit do të jetë flamuri i lavdisë.

Përshtati Rexhep Milaqi