6 Këshilla për të rinjtë që janë në fillimet e udhëzimit

Cila është këshilla juaj për të rinjtë që janë në fillimet e udhëzimit?

Përgjigje: Këshilla jonë për këtë djalë, që me lejen e Allahut ka marrë rrugën e drejtë është si më poshtë:
Së pari: T’i kërkojë Allahut qëndrueshmërinë e përhershme (të vazhdueshme) dhe ti kërkojë gjithmonë të vërtetën.

Së dyti: Të lexojë sa më shumë Kuran, duke e medituar atë, sepse ky Kuran ka një ndikim të madh në zemër, gjithmonë nëse e lexon duke medituar.

Së treti: Të tregohet i kujdesshëm në kryerjen e vazhdueshme të adhurimeve, të mos velet prej tyre e as të mos dembeloset. Pejgamberi (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të) i kërkonte mbrojtje Allahut nga pamundësia dhe dembelizmi.

E katërta: Të kujdeset që të shoqërohet më njerëzit e devotshëm dhe të largohet nga ata që janë të këqinj.

E pesta: Ta këshillojë veten e tij sa herë që mundohet të ndikoi për keq, e ti thotë: Dije se vendi për ku je nisur është i largët dhe se rruga është e gjatë, ndaj tregohu i qëndrueshëm sepse xheneti është rrethuar me gjëra të mundimshme, kurse zjarri është rrethuar me gjëra tërheqëse.

E gjashta: Të largohet nga shoqëria e keqe edhe nëse i ka pasur shokë më parë, sepse shoqëria e keqe ndion tek ai. Ndaj dhe Pejgamberi (paqja dhe nderimi i Allahut qpftë mbi të) ka thënë: “Shembulli i shokut të keq është si shembulli i kovaçit, ai ose do ti djegë rrobat, ose do të ndiesh prej tij erë të keqe, nëse rri pranë tij”.

[Likau bab el-Meftuh: 1/153, Muhamed ibn Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë)].

Përktheu: Ylli Rama