A është i saktë ky hadith?

January 7, 2016

“Puno për Akhiretin tënd sikur do të vdesësh nesër dhe puno për dynjanë tënde sikur do të jetosh përgjithëmonë”, a është hadith ky?

Përgjigja: Jo ky hadith nuk saktësohet. Njëri prej njerëzve të dijes ka bërë një studim për këtë hadith, ai nuk është i saktë nga ana e transmetimit (zinxhirit), po për sa i takon analizës së tekstit të tij ai ka një kuptim të mirë.

Të bësh një punë dynjaje dhe shpërblimi i saj është në akhiret. Muezini thërret ezanin dhe ti je duke punuar, cili është kuptimi i hadithit? Në fakt si hadith ai nuk është i saktë, por ajo është urtësi (fjalë e mençur, e urtë). Prandaj më mirë themi: Cili është kuptimi i kësaj urtësie? “Puno për dynjanë tënde sikur do të jetosh përgjithëmonë”.

Për shembull: ti je duke lyer një mur dhe thërritet ezani. E lë aty ku ke arritur dhe thua: S’e mbarova dot sot do ta mbaroj nesër, unë do të jetoj përgjithëmonë! Nuk e mbarova nesër do ta mbaroj pasnesër. Por e lë punën kur thërritet ezani sepse mendon: Unë nesër do të vdes!
“Puno për Akhiretin tënd sikur do të vdesësh nesër dhe puno për dynjanë tënde sikur do të jetosh përgjithëmonë”

Unë – për shembull – riparoj roba, apo i pres ato… punoj një punë dynjaje, kur vjen koha e adhurimit, atëherë unë e lë punën e dynjasë dhe them: Unë do të jetoj përgjithëmonë, po s’mbarova tani do të mbaroj nesër. (sh.p.: puna pret edhe për nesër, ndërsa adhurimi nuk pret sepse) nesër mund të më vijë vdekja dhe do takoj Allahun me këtë adhurim. (sh.p.: prandaj për akhiretin duhet të punoj tani. Me kusht që kur të jesh në punë të punosh, jo të lozësh dhe ta zvarisësh pa arsye).

Nëse kjo urtësi kuptohet në këtë formë është diçka e mirë, ndërsa ta ushqesh veten me shpresa sikur do të jetosh përgjithëmonë (sh.p.: dhe të përmbysësh kuptimin e mësipërm dhe të thuash: do të jetoj përgjithëmonë prandaj kam kohë të pendohem, kam kohë të falem, kam kohë të bëj vepra të mira…) kjo nuk është e mirë.
Nëse kjo fjalë e urtë kuptohet në këtë mënyrë, nuk shikoj në të diçka të keqe. Dhe Allahu i Lartëuar e di më së miri.

Shejkh Mesh’hur Hasen – Allahu e ruajtë!

Përktheu Emin Bilali

Loading...