Therja e kafshës në themelet e ndërtesës

May 2, 2015

Tek ne praktikohet një zakon kur duam të hedhim themelet e një ndërtese të re, kur duam të vëmë pragun e një ndërtimi të ri, kur ndërtojmë një dyqan të ri apo kur hapim diçka të re. Këtë e shoqërojmë duke therur një kurban po atë ditë dhe kurbanin e therim në nder të asaj që po bëjmë. Çfarë dispozite ka ky veprim në legjislacionin Islam?

Ky veprim nuk është i lejuar dhe është njëlloj me praktikën e disa njerëzve që e bënin këtë kurban për xhindët, me pretendimin se kjo (therja e këtij kurbani) i ruan nga e keqja e tyre. Pra, kur donin të hapnin themelet e një ferme apo shtëpie, ata thernin në këto themele ndonjë dhi apo cjap dhe thonin: Këtë e bëjmë për xhindët që të ruhemi nga e keqja e kësaj pjese toke, apo atyre xhindve që qëndrojnë aty.

Ky veprim është i njëllojtë me praktikën e jobesimtarëve, prandaj nuk lejohet t’iu përngjasojmë atyre. Me këtë veprim mund të arrijmë të bëhemi si ata dhe qëllimet (në therjen e këtij kurbani) të bëhen si qëllimet e tyre (jobesimtarëve).

Detyra jonë është që të mos e praktikojmë diçka të tillë, dhe të tërheqim vërejtjen të mos theret asgjë mbi themele. Allahu ju dhëntë begati! 

 

Autor: AbdulAziz bin Baz

Përktheu: Fatjon Isufi

Dosje:

Loading...