Ai që nuk ka bërë kurban (akika) për fëmijët e tij

February 1, 2017

Janë pyetur dijetarët e komisionit të përhershëm:

Një person, ka femijë për të cilët nuk ka bërë kurban në lindjen e tyre (akika), për shkak të varfërisë në atë kohë. Pasi kaluan disa vite, Allahu i dha pasuri, a mund të bëjë tani kurban (akika) për ta?

Përgjigje: Nëse gjendja e tij është ashtu siç e cilësuat, atëherë le të bëjë kurban për ta, për çdo djalë nga dy desh.

[Fetava Lexhnetu Daime: 11/441-442].

Është pyetur shejh Ibn Uthejmin:

Një person ka disa fëmijë, djem dhe vajza, për të cilët nuk ka bërë kurban (akika) në lindjen e tyre, si shkak i neglizhencës ose injorancës. Tani, disa prej femijëve janë rritur, çfarë të bëjë tani sa i takon akikas (kurbanit)?

Përgjigje:

Nëse bën kurban për ta tani, është diçka e mirë përderisa nuk ka qenë i njohur me rregullat, apo e ka neglizhuar duke thënë se e bëj nesër dhe kështu i kanë ikur vitet. Po nëse ka qenë i varfër atëherë kur është bërë me fëmijë, nuk ka pse e bën tani (akikan, kurbanin).

[Likau bab meftuh: 2/17-18].

Përktheu Ylli Rama

Dosje: ,

Loading...