Author: Shejh Abdurrazak Afifi

Çfarë gjykimi ka shitblerja me kafirat?

Pyetje: Çfarë gjykimi ka shitblerja me kafirat? Përgjigje: Profeti -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të-  i barazonte në çështjen e shitblerjes duke mos bërë dallim ndërmjet muslimanëve dha kafirave, blinte nga çifutët njësoj siç blinte nga muslimanët. Marrë nga libri “Fetaua ue rasail Abdurrazak Afifi” faqe: 476

Kur lejohet dhënia e ryshfetit?

Pyetje: Kur lejohet dhënia e ryshfetit? Përgjigje: Dhënia e ryshfetit lejohet për të shpëtuar nga dëmi që i shkaktohet personit padrejtësisht ose për të arritur të drejtën e tij që nuk e arrin dot me ndonjë mënyrë  tjetër përveç ryshfetit, me kusht që të sigurohesh se ai ryshfet i dhënë nuk bëhet shkak për të […]