Kur lejohet dhënia e ryshfetit?

March 5, 2008

Pyetje: Kur lejohet dhënia e ryshfetit?

Përgjigje: Dhënia e ryshfetit lejohet për të shpëtuar nga dëmi që i shkaktohet personit padrejtësisht ose për të arritur të drejtën e tij që nuk e arrin dot me ndonjë mënyrë  tjetër përveç ryshfetit, me kusht që të sigurohesh se ai ryshfet i dhënë nuk bëhet shkak për të të ndodhur ndonjë dëm më i madh si p.sh.: burgosja ose ndonjë ndëshkim tjetër.

Marrë nga libri “Fetaua ue rasail Abdurrazak Afifi: faqe: 472

Loading...