Çfarë gjykimi ka shitblerja me kafirat?

March 5, 2008

Pyetje: Çfarë gjykimi ka shitblerja me kafirat?

Përgjigje: Profeti -paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të-  i barazonte në çështjen e shitblerjes duke mos bërë dallim ndërmjet muslimanëve dha kafirave, blinte nga çifutët njësoj siç blinte nga muslimanët.

Marrë nga libri “Fetaua ue rasail Abdurrazak Afifi” faqe: 476

Loading...