Author: Shejh Abduselam Berxhes

Thesar i çmuar nga goja e shejh Abduselam bin Berxhes

Shejh Abduselam bin Berxhes tha: Në këto kohë jemi sprovuar me disa njerëz të cilët i dedikohen selefizmit të cilët kanë ekstremizëm në konsiderimin bidatcij të njerëzve, duke arritur deri aty saqë ta konsiderojë të gjithë shoqërinë bidatcije dhe se origjina tek njerëzit se janë bidatcinj derisa të sqarohet gjendja e tyre. Këta janë injorantë […]

Dija dhe vlera e saj

Nëse ju nuk i kushtoni rëndësi kërkimit të diturisë dhe marrjes së saj, përpjekjes për ta përcjellë tek brezat e mëvonshëm, atëherë dijeni se ky mospreokupim do i dëmtojë ata që do vijnë më pas, fëmijët, vëllezërit, të afërmit etj. Përpjekja në kërkimin e diturisë është shenjë e njeriut të suksesshëm, gjithashtu është shenjë se Allahu i do të mirën këtij njeriu.