Author: Shejh Mukbil bin Hadi el-Uadij

Cfare gjykimi ka namazi pas nje bidatciu qe u drejtohet varreve?

Cfare gjykimi ka namazi pas nje bidatciu qe u drejtohet varreve?
Shejhu Mukbil bin Hadij el Uadi´ij: Nese ky person qe u drejtohet varreve beson se te vdekurit bejne dem apo dobi se bashku me Allahun apo te shkeputur ne veprimet e tyre nga Allahu, ky besim konsiderohet shirk, idhujtari, ndaj nuk vlen namazi pas ketij personi nese del imam. Kurse nqs ferkohet me dheun e varreve te ketyre te vdekurve ne forme bereqeti apo ulet dhe rri tek varret e tyre duke thene: Ata kane nje pozite te vecante tek Allahu, por nuk beson se ata kane ne dore te sjellin dem apo dobi, ky person konsiderohet bidatci i cili nuk arrin deri ne shirk

Bojkotimi i atij që nuk bojkoton bidatçiun

Pyetje: Pasiqë  e mësuam se parimisht bojkotimi i bidatcinjve është obligim nëse bidatciu këmbëngul në bidatin e tij, a është me vend të themi se duhet bojkotimi i atij personi i cili nuk e bojkoton bidatciun, perkundrazi përzihet me ta dhe nuk i bojkoton ata? Përgjigje: Më përpara, në kohën e Profetit salallahu alejhi ue […]