Besimtari në fundin e kohërave

December 22, 2021

Besimtari në fundin e kohërave.
Sahabi i nderuar Ibn Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: Do të vijë një kohë që besimtari do të poshtërohet nga më shumë sesa një popull. Do jetë si i huaj në mesin e njerëzve të prishur e të pasuesve të epsheve dhe dyshimeve. Të gjithë do e urrejnë dhe do e dëmtojnë për mospajtimin me ta, sepse rrugëtimi i tij është në kundërshtim me rrugëtimin e tyre, qëllimi i tij është në kundërshtim me qëllimin e tyre, dhe formimi i tij është në mospajtim në atë çfarë ata janë.
Mexhmu Resail Ibn Rexheb; 2/229.  
Loading...