Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët?

January 10, 2017

Me çfarë duhet të gjykojnë muslimanët?

Muslimanët duhet të gjykojnë me Kuran (Librin e Allahut) dhe Sunnet (Fjalët, Veprat dhe qëndrimet e Profetit salAllahu alejhi ue selem).

Allahu i Lartësuar thotë: “Gjykimi mes tyre (muslimanëve) është me atë që ka zbritur Allahu (Kuran dhe Sunnet).” Surja Maide, 49.

Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Për Allahun është gjykimi dhe tek Ai do të shkojmë.”

Transmeton Ebu Daudi, hadith i mire.

Loading...