Çfarë është Shirku i madh?

November 30, 2016

Çfarë është Shirku i madh?

Shirk i madh është të bësh ndonjë adhurim për dike tjetër përveç Allahut, si: lutja.

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Me te vertete une lus Zotin tim dhe nuk i bej shirk Atij asgje.” Surja Xhin, 20.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Gjynahu më i madh është shirku ndaj Allahut.” Transmeton Bukhariu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...