Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut?

October 23, 2016

5. Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut?

Të presësh kurban për dikë tjetër përveç Allahut është shirk i madh dhe gjynah që nuk falet veçse me pendim të sinqertë tek Zoti. Allahu i Madhëruar thotë: “Falu për Zotin tënd dhe vetëm për Të pre kurban!” El Keuther: 2

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu e mallkoftë atë njeri i cili pret kurban për dikë tjetër përveç Allahut!” E transmeton Muslimi

Edmond Ajdini

Dosje:

Loading...