Çfarë gjykimi ka të bësh tavaf (rrotullim rreth diçkaje në trajtë adhurimi)

October 26, 2016

8. Çfarë gjykimi ka të bësh tavaf (rrotullim rreth diçkaje në trajtë adhurimi) diku tjetër përveç se rreth Qabes si psh. tavafi rreth ndonjë varri apo tyrbe?

Tavafi është adhurim i cili bëhet vetëm në Qabe dhe sipas formës së përcaktuar fetarisht. Si çdo adhurim tjetër, edhe tavafi i duhet dedikuar Allahut të Madhëruar dhe askujt tjetër veç Tij.

Loading...