Çfarë qëllimi ka ky hadith?

January 25, 2016

Shejhu i nderuar Ibnu Uthejmin Allahu e mëshiroftë është pyetur:

“A është për qëllim me fjalën e Profetit alejhi selam “Kur vdes biri i Ademit i ndërpriten punët përveç shpërblimeve të tre punëve; sadaka rrjedhëse, një dije nga e cila përfitohet..” dija fetare apo dija shkencore?

U përgjigj:- Hadithi është i përgjithshëm, pra ai përfshin çdo dije nga e cila përfitohet.

Për këto njeriu shpërblehet.

Detyrimisht që dija fetare është në krye dhe më e shpërblyera, por edhe të tjerat. P.sh nëse dikush vdes dhe i ka mësuar dikujt një zanat prej zanateve të lejuara, nga i cili përfiton, i arrin shpërblimi të vdekurit për të”.

Lika’ babil meftuh (16/117)

Perktheu Mirandi Shehaj

Loading...