Cili është përkufizimi i mekruhut?

July 29, 2017

Pyetja e dytë nga fetvatë me nr. 8133.

Pyetja: Cili është përkufizimi (definicioni) i ‘mekruhut’, pra çfarë konsiderohet fetarisht vepër e papëlqyeshme?

Përgjigje: Falenderimi i takon Allahut, paqja dhe nderimet e tij qofshin për të dërguarin, familjen dhe shokët e tij.

Mekruh është ajo vepër për të cilën mosvepruesi i saj shpërblehet nëse e lë atë për hir të Zotit, ndërsa ai që e vepron nuk dënohet (pasi shëmtia e asaj vepre nuk e arrin gradën e haramit).

Vetëm Allahu është Ai që jep sukesin, paqja dhe nderimet e Tij janë për të dërguarin, familen dhe shokët e tij.

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva]

Abdul Aziz bin Baz

Abdullah bin Gudejan

Abdurrezak Afifi

Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Enes Ajdini

Loading...