Shkaqet e tërmeteve

January 3, 2022

Cilët janë shkaqet e tërmeteve?
Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
Pa dyshim se ato që kanë ndodhur nga tërmetet e këtyre ditëve janë ndër argumentet me të cilat Allahu i Madhëruar i frikëson robërit e Tij. Çdo gjë që ndodh në ekzistencë prej tërmeteve dhe fenomeneve të tjera që i dëmtojnë njerëzit dhe u shkaktojnë atyre lloje të ndryshme të dëmeve, të gjitha vijnë për shkak të politeizmit (shirkut) dhe mëkateve të tyre.
Mexhmu fetava 9/149.

Muhamed Estrefi

Loading...