Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?

October 19, 2016

1. Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?
Profetët ftuan në besimin e një Zoti të Vetëm, i Cili është i vetmi që meriton të gjitha llojet e adhurimit, qofshin fjalë apo vepra, të dukshme (të tilla siç janë namazi, agjërimi, lutja, etj), apo adhurime të zemrës (siç janë frikërespekti, shpresa, mbështetja tek Ai, etj).

Ata gjithashtu tërhoqën vërejtje nga adhurimi i gjithçkaje tjetër përveç Allahut, qoftë njeri i mirë, engjëll, gurë apo idhull. Ky është edhe kuptimi i dëshmisë “La ilahe il Allah – S’ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut”.

Përgatitën Edmond Ajdini, Arjan Haskasa

Dosje:

Loading...