Dhënia mes’h qafës kur merr abdes

November 28, 2017

Pyetësi thotë: A lejohet dhënia mes’h qafës gjatë abdesit kur i jep mes’h kokës dhe veshëve?

Shejh Muhamed bin Abdullah es-Subejl (Allahu e mëshiroftë) thotë: Qafa nuk bën pjesë tek gjymtyrët (pjesët) e abdesit. Prandaj, nuk lejohet t’i jepet mes’h asaj e as të lahet. Allahu e di më së miri!

“Fetaua”, vëll. 2.

 

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...