A duhet dhënë sadaka, për atë person që e sheh në ëndërr?

February 15, 2017

Është pyetur Shejh Ibn Uthejmin (Allahu e mëshiroftë): Kur sheh dikë në ëndërr, si xhaxhain, gjyshin apo dajën …etj. A duhet dhënë sadaka për atë person që e sheh në ëndërr?

Përgjigje:”Nuk është e nevojshme që të japësh sadaka, në çfarëdo gjendje që ta shohësh atë. Nëse e sheh (të vdekurin) në gjendje që të gëzon, kjo është gjë e mirë dhe ju tregon njerëzve të tjerë që e duan. E nëse e sheh (në ëndërr) në gjendje të keqe, nga argumentet fetare kemi mësuar se duhet ti kërkojmë mbrojtje Allahut nga cytjet e shejtanit të mallkuar dhe nga e keqja e asaj që ka parë, pastaj pështyn nga e majta tri herë dhe kthehet nga ai krah që ishte, në krahun tjetër dhe të mos e tregojë ëndërrën që ka parë.

Nëse i ndodh përsëri në ëndërr diçka e tillë, ngrihet dhe pështyn nga krahu i majtë tri herë dhe kërkon mbrojtje tek Allahu nga e keqja që pa dhe nga e keqja e shejtanit. E permend Allahun, merr abdes dhe falet derisa të largohet prej tij kjo ëndërr e keqe.

Shejtani transformohet në gjëra të këqija me qëllim që ta dëshpërojë besimtarin, ta plogështojë dhe ta pikëllojë atë. Allahu na e ka treguar këtë fakt se si ai (shejtani) ka dëshirë ta dëshpërojë njeriun.

Allahu i Lartësuar thotë: ” Intrigat e fshehta vijnë vetëm nga djalli, për t’i dëshpëruar besimtarët. E megjithatë, ai nuk mund t’u shkaktojë kurrfarë të keqeje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu!
Kjo tregon se shejtani rri gjithmonë vigjilent, me qëllim që ta dëshpërojë besimtarin dhe tia ngushtojë kraharorin.

[Fetvatë Nurun Ala Darb Ibn Uthejmin]

Përktheu Arjan Gazidede

Dosje: ,

Loading...