A duhet të dërgoj salavate kur hatibi mban hutbe?

June 30, 2017

Pyetje: Kur hatibi ditën e xhuma (gjate hutbes) përmend të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), a është detyrë për namazlitë të dërgojnë salavate për të apo jo?

Përgjigje: Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Po, ata dërgojnë salavate për të (Profetin alejhis-selam) por nuk i ngrenë zërat e tyre. Secili dërgon salavat me veten e tij duke lëvizur gjuhën aq sa të dëgjojë veten e tij.

“Likau meftuh bit-Taif”.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...